Kategorije vozniških izpitov. Veš, kaj vse lahko voziš?

Kategorije vozniških izpitov. Veš, kaj vse lahko voziš?

Vozniško dovoljenje je tisti dokument, ki marsikomu predstavlja okno v svet.

Vozniški izpit za avto je za marsikaterega Slovenca poleg osebnega dokumenta najpomembnejši dokument, sploh če živite v bolj oddaljenem kraju od središča mesta in se vsakodnevno vozite v službo. Obstajajo pa še številne druge kategorije, za katere lahko opravljate vozniški izpit, ki vam jih bomo razkrili v nadaljevanju. Ker gre za tako pomemben dokument, je dobro biti na tekočem z vsemi novostmi in poskrbeti, da dokument ostane veljaven.

Splošno o vozniškem dovoljenju

Dokument, s katerim izkazujete pravico, sposobnost in znanje za vožnjo motornega vozila oz. kategorijo vozil, se imenuje vozniško dovoljenje. Ta dokument vam ne daje le pravice do vožnje vozil, ampak prinaša tudi kopico odgovornosti, pogoji za njegovo pridobitev in ohranitev pa so številni. Pogoji za pridobitev se nanašajo na dopolnjeno starost (ta se razlikuje, glede na kategorije vozniškega izpita), stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ustrezno duševno in telesno zdravje itd.; pogoj pa je tudi, da vam ni bila izrečena kazen o prepovedi vožnje motornega vozila oz. vam vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto.

Za njegovo uradno pridobitev (vlogo oddate na upravni enoti) morate imeti potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu, veljavno zdravniško spričevalo ter uradno fotografijo velikosti 35 x 45 mm. Če ste poklicni voznik pa tudi spričevalo o osnovnih kvalifikacijah, za vozniško dovoljenje kategorije F pa potrdilo o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Kategorije vozniških izpitov. Veš, kaj vse lahko voziš?

Vse skupaj obstaja 20 kategorij vozniškega dovoljenja, ki jih lahko razdelimo v več skupin (gl. spodaj). V nekaterih primerih s pridobitvijo ene kategorije pridobimo tudi pravico do vožnje nekaterih drugih kategorij. To pomeni, da če pridobite pravico do vožnje vozil B kategorije, lahko vozite tudi vozila nižjih kategorij, v tem primeru kategorije vozil AM, B1 in G.

Kategorije vozniških dovoljenj motornih koles in osebnih štirikolesnih vozil

 V skupino s črko »A« sodijo motorna kolesa: 
 • i AM: kolesa z motorjem in lahka štirikolesa (mopedi). Potrebna dopolnjena starost je 15 let.
 • i A1: motorna kolesa, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm, moč motorja pa ne 11 kW. Potrebna dopolnjena starost je 16 let.
 • i A2: motorna kolesa, katerih moč motorja ni več kot 35 kW ter pri katerih razmerje moči motorja in mase vozila ne presega 0,2 kw/kg in tudi ne izvira iz vozila z enkrat večjo močjo. Potrebna dopolnjena starost je 18 let.
 • i A: ostala motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje (starostna omejitev: 24 let ali 20 let, če ima kandidat že 2 leti dovoljenje za kategorijo A2) ter motorna trikolesa z močjo motorja nad 15 kW (predpisana starost: 21 let).
 V skupino s črko »B« spadajo (osebna) štirikolesna vozila oz. avtomobili in kombiji: 
 • i B: osebna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in imajo največ 9 sedežev. Potrebna dopolnjena starost za B kategorijo je 18 let.
 • i BE: osebna vozila B s priklopniki, pri katerih skupna masa priklopnika in osebnega vozila presega 3.500 kg oz. največja dovoljena masa priklopnika presega 750 kg. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo B. Predpisana starost je prav tako 18 let.
 • i B1: lahka štirikolesa, katerih masa ne presega 400 kg (v kolikor je namenjeno prevozu oseb) ali 550 kg, če so namenjena prevozu blaga. Predpisana starost za B1 kategorijo je 16 let.

Ostale kategorije vozniških dovoljenj

 V skupino s črko »C« spadajo tovorna vozila (kamioni, tovornjaki): 
 • i C: tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3.500 kg in imajo največ 9 sedežev. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo B. Potrebna dopolnjena starost je 21 let ali 18 let s temeljno kvalifikacijo.
 • i CE: tovorna vozila C s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750 kg. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo C. Starostna omejitev je 21 let.
 • i C1: tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3.500 kg, ne presega pa 7.500 kg, in ki imajo največ 9 sedežev. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo B. Potrebna dopolnjena starost je 18 let.
 • i C1E: tovorna vozila z maso 3.500–7.500 kg s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750 kg, skupna masa vozila in priklopnika pa pri tem ne sme presegati 12.000 kg. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo C1. Predpisana starost je 18 let.
 V skupino s črko »D« spadajo vozila za prevoz potnikov (avtobusi): 
 • i D: vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Pogoj je najmanj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C / D1. Predpisana starost je 24 let ali 21 let s temeljno kvalifikacijo.
 • i DE: vozila za prevoz potnikov s priklopnikom, katerega masa presega 750 kg. Pogoj je že predhodno pridobljeno vozniško dovoljenje za kategorijo D.
 • i D1: vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev, njigova dolžina pa ne presega 8 m. Pogoj je najmanj 3 leta staro vozniško dovoljenje za kategorijo B ali vozniško dovoljenje C / C1. Predpisana starost je 21 let.
 • i D1E: vozila za prevoz potnikov kategorije D1 s priklopnikom, katerega masa presega 750 kg. Pogoj je uspešno opravljeni vozniški izpit za kategorijo D1.

Preostale vozniške kategorije so še F in G. V kategorijo F sodijo traktorji in traktorski priklopniki (predpisana starost je 16 ali 18 let, odvisno od hitrosti traktorja oz. traktorskega priklopnika – hitrost pod ali nad 40 km/h), v skupino G pa motokultivatorji (predpisana starost: 15 let) in delovni stroji (predpisana starost: 18 let).

Ostale pomembne informacije o vozniškem dovoljenju

Vozniško dovoljenje obstaja v dveh oblikah: tridelni dokument roza barve (staro) in plastična kartica (od leta 2009). Veljavnost vozniških dokumentov je največ 10 let. A ne glede na veljavnost tridelnega dokumenta roza barve morate tega zamenjati najpozneje do 19. 1. 2023, saj se je Slovenija v okviru EU zavezala k poenotenemu vozniškemu dovoljenju na plastični kartici. Tovrstna plastična kartica ima v evropskih državah podobno obliko in zapisov podatkov. Veljavnost kategorij, ki jih lahko vozite, ostaja po menjavi roza vozniškega dokumenta nespremenjena.

EU določa, da imate lahko samo eno vozniško dovoljenje. Če se torej preselite iz ene EU-države v drugo,vam le-tega ni potrebno menjati. Če pa se za to vseeno odločite, morate biti rezident te države in izpolnjevati druge določene pogoje. Vendar pa morate vozniško dovoljenje vsekakor zamenjati, če vam je bilo ukradeno ali pa ste ga poškodovali/izgubili.

AUTODOC nasvet: Pravočasno poskrbite za zamenjavo svojega vozniškega dovoljenja. V kolikor tega ne storite in mu poteče veljavnost, globa znaša 40 EUR.

ZAKLJUČEK: Vozniško dovoljenje je izjemno pomemben dokument, ki ga lahko pridobimo za različne kategorije, odvisno od potreb in poklica. Pravica do njega s seboj prinaša marsikatero odgovornost –poleg tega, da poskrbimo za njegovo veljavnost, je pomembno predvsem, da se kot vozniki zavedamo pomembnosti varne vožnje, da zaščitimo sebe in ostale ljudi v prometu.

Vaš profil je vaš osebni pomočnik

Lahko sledi stroškom avta, ohrani vpise avta in urnik menjave ter shrani priljubljene materiale, opombe in dokumente.