Autodoc Club – Vsebina določil in pogojev uporabe platforme
 • Preambula
 • Poglavje 1 – Registracija
 • Poglavje 2 – Ponujene ugodnosti/storitve
 • Poglavje 3 – Zagotavljanje platforme
 • Poglavje 4 – Uporaba platforme
 • Poglavje 5 – Odgovornost
 • Poglavje 6 – Obveznosti uporabnika in odgovornost za objavljene vsebine
 • Poglavje 7 – Brez odgovornosti za nasvete ali priporočila
 • Poglavje 8 – Izključitev odgovornosti
 • Poglavje 9 – Blagovne znamke in pravice industrijske lastnine Autodoc
 • Poglavje 10 – Čas izvajanja in prenehanje
 • Poglavje 11 – Blokiranje
 • Poglavje 12 – Varstvo podatkov
 • Poglavje 13 – Spremembe pogodbe
 • Poglavje 14 – Spletno reševanje sporov: Informacije v skladu s 14. členom, 1. odstavka uredbe 2013/524/EU o reševanju potrošniških sporov
 • Poglavje 15 – Reševanje potrošniških sporov: Informacije v skladu s 36. členom Nemškega zakonika o reševanju potrošniških sporov (VSBG)
 • Poglavje 16 – Zaključne določbe
Autodoc Club – Določila in pogoji za uporabo platforme
Preambula

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Nemčija ("Autodoc") pod domeno https://club.autodoc.si/ upravlja platformo ("platforma"), ki uporabnikom omogoča upravljanje in pridobivanje podatkov njihovih vozil v obliki "servisne knjižice".

Fizične in pravne osebe ("uporabniki") lahko na platformi raziščejo takšne storitve in prejemajo priporočila ter nasvete glede teh storitev.

Sledeči pogoji uporabe ("Določila in pogoji uporabe platforme") veljajo za rabo te platforme s strani uporabnikov.

Poglavje 1 – Registracija
 • 1.1 Za uporabo vseh funkcij te platforme se mora uporabnik brezplačno registrirati. S tem se uporabnik strinja s temi določili in pogoji uporabe.
 • 1.2 Registrirajo se lahko samo individualne fizične osebe, ki so polnoletne in popolno pravno sposobne (vendar ne npr. družine ali poročeni pari), kot tudi pravne osebe in osebne družbe. Če je podjetje registrirano kot uporabnik, potem oseba, ki izvede registracijo, jamči, da je pooblaščena za zastopanje podjetja.
 • 1.3 Uporabnikom, ki že imajo račun na https://www.autodoc.si/, se ni potrebno ločeno registrirati na platformi https://club.autodoc.si/. Prijavne podatke na strani https://www.autodoc.si/ je mogoče preko enega samega prijavnega postopka samodejno uporabiti kot prijavne podatke na platformi https://club.autodoc.si/.
Poglavje 2 – Ponujene ugodnosti/storitve

Autodoc preko platforme nudi možnost upravljanja ter vzdrževanja zgodovine vozila na podlagi podatkov, ki jih navedejo uporabniki.

Uporabnik lahko v okviru uporabe platforme ustvari "vnose v servisno knjižico". Vnosi obsegajo osebne podatke uporabnika in podatke o vozilu. Platforma ima strukturiran spletni sistem za upravljanje podatkov vozila s pregledi, npr. za popravilo vozila, časovni načrt za zamenjavo delov ali postopek zamenjave olja.

Uporabnik ima možnost, da dokumente vozila na platformi shrani v obliki fotografij ali skenov.

Platforma je osebna "servisna knjižica", ki jo hrani in si jo lahko ogleda samo zadevni uporabnik in torej ni javno dostopna.

Poglavje 3 – Zagotavljanje platforme
 • 3.1 Autodoc si bo z razumnimi ekonomskimi stroški prizadeval, da uporabniku zagotavlja platformo brez napak in prekinitev ter zagotovi brezhibne prenose izjav in drugih podatkov s strani uporabnika in k uporabniku, in sicer v okviru njegove uporabe platforme. Autodoc ni dolžan zagotavljati določenih funkcij platforme, zlasti kar se tiče njene razpoložljivosti.
 • 3.2 Autodoc platformo upravlja v povezavi s pripravljenimi ugodnostmi za številne uporabnike in zatorej uporabniku zagotavlja splošno dostopno različico platforme. Člen 13 velja, v kolikor sprememba platforme ali drugih ugodnosti zahteva spremembo teh določil in pogojev uporabe.
 • 3.3 Autodoc je upravičen do vključitve svojih povezanih podjetij in vseh drugih podizvajalcev pri zagotavljanju ugodnosti v povezavi z določili in pogoji uporabe.
Poglavje 4 – Uporaba platforme
 • 4.1 Zagotavljanje platforme s strani podjetja Autodoc je predmet uporabniške pogodbe. Uporabnik ustvari osebni uporabniški račun, ki ni viden drugim uporabnikom ali javnosti.
 • 4.2 Po tem ko se je uporabnik registriral, Autodoc uporabniku odobri dostop do platforme preko uporabniškega računa z uporabo prijavnih podatkov. Uporabnik mora svoje prijavne podatke vedno ohranjati tajno in Autodoc takoj obvestiti, če ugotovi nepooblaščen dostop.
 • 4.3 Uporabnik se mora izogibati ukrepom, ki bi lahko ogrožali varnost platforme Autodoc in ne smejo pridobivati nobenih informacij oz. podatkov, ki bi lahko posegali v programsko opremo platforme ter prenašali viruse, trojanske konje ali drugo škodljivo programsko opremo.
Poglavje 5 – Odgovornost
 • 5.1 V kolikor so uporabniki potrošniki (13. člen Nemškega civilnega zakonika (BGB)), so odškodninski zahtevki – razen v primeru dolžnikove neizpolnitve ali nezmožnosti izvajanja, za katero je odgovoren upravitelj strani – izključeni v primeru enostavne malomarne kršitve obveznosti s strani upravitelja strani oz. njegovih zastopniških agentov ali zaposlenih, razen če kršitev zadeva obveznost, katere izpolnitev je temeljni predpogoj za primerno izvajanje uporabniške pogodbe in na izpolnitev katere se lahko uporabnik običajno zanese. Razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti s strani upravitelja spletne strani ali njegovih zastopniških agentov ali zaposlenih je odgovornost upravitelja strani omejena na višino škode, ki jo je bilo običajno mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.
 • 5.2 V kolikor so uporabniki podjetniki (14. člen Nemškega civilnega zakonika), so zahtevki za odškodninske zahtevke – ne glede na pravno podlago –, osnovani na preprostih kršitvah obveznosti s strani upravitelja strani ali njegovih zastopniških agentov ali zaposlenih, izključeni, razen če kršitev zadeva obveznost, katere izpolnitev je temeljni predpogoj za primerno izvajanje uporabniške pogodbe in na izpolnitev katere se lahko uporabnik navadno zanese. Razen v primerih naklepa ali hude malomarnosti s strani upravitelja spletne strani ali njegovih zastopniških agentov ali zaposlenih je odgovornost upravitelja strani omejena na višino škode, ki jo je bilo običajno mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.
 • 5.3 Omejitev odgovornosti pod odstavkoma 5.1 in 5.2 se ne uporablja, (i) v kolikor odgovornosti v skladu z veljavnim zakonom ni mogoče omejiti ali izključiti, zlasti v skladu z nemškim zakonom o odgovornosti za proizvode (ProdHaftG), (ii) v primerih naklepa ali hude malomarnosti, (iii) v primerih škode za zdravje, fizične poškodbe ali izgube življenja, povzročenih zaradi navadne malomarnosti, (iv) v primerih zlonamernosti in (v) v primerih neupoštevanja dogovorjene garancije.
Poglavje 6 – Obveznosti uporabnika in odgovornost za objavljene vsebine
 • 6.1 Autodoc spoštuje intelektualno lastnino tretjih oseb in od svojih uporabnikov zahteva, da ravnajo enako.
 • 6.2 Uporabnik zagotavlja, da z objavo vsebin ne krši pravic tretjih oseb (npr. kršitev avtorskih pravic in pravic blagovnih znamk, osebnostnih pravic ali konkurenčnega prava).
 • 6.3 Za zagotovitev pravno skladne in pravilne uporabe foruma Autodoc Club so pri objavljanju prispevkov in drugih vsebin prepovedana zlasti naslednja dejanja (seznam ni izčrpen):
  • Objavljanje osebnih podatkov tretjih oseb, npr. imena, naslova, poklica, telefonske številke ali e-poštnega naslova.
  • Objavljanje e-poštne korespondence, pisne korespondence ali druge individualne pisne komunikacije, ki je predmet zaupnosti na forumu Autodoc Club.
  • Objavljanje prispevkov in/ali vsebin, ki so rasistične ali pornografske, škodljivo vplivajo na mladoletnike, poveličujejo nasilje ali so kako drugače nezakonite ali neprimerne ali deljenje povezav do takšnih spletnih vsebin na internetu.
  • Kršenje veljavnih zakonov ali pozivanje drugih k kršenju zakonov oz. deljenje povezav do takšnih prispevkov ali vsebin.
  • Objavljanje neresničnih izjav, žalitev ali drugih žaljivih vsebin ali splošna neprimerna (obscena, agresivna, provokativna itd.) uporaba foruma Autodoc Club.
  • Objavljanje prispevkov in druge vsebine, ki bi lahko ustvarila vtis, da je avtor zaposlen pri podjetju AUTODOC SE.
  • Objavljanje fotografij in videoposnetkov, ne da bi predhodno pridobili soglasje vseh upodobljenih oseb za njihovo objavo na forumu Autodoc Club.
  • Vsakršna oblika komercialne uporabe foruma Autodoc Club, zlasti z oglaševanjem izdelkov oz. z deljenjem povezav do izdelkov ali storitev izven omrežja Autodoc.
  • Objavljanje iskalnih poizvedb ali drugih prispevkov, ki so neposredno povezani s trgovino ali storitvijo zunaj omrežja Autodoc.
 • 6.4 Autodoc ima pravico izbrisati ali deaktivirati vsebino, ki jo objavi uporabnik, če ta krši pravice tretjih oseb ali če tretje osebe uveljavljajo zahtevke na podlagi kršitve pravice, katerih razumne utemeljenosti ni mogoče jasno izključiti.
 • 6.5 Autodoc ni odgovoren za točnost, kakovost, popolnost, zanesljivost, vrsto ali nivo vsebine, ki jo objavijo uporabniki. Vsebina ne predstavlja nobene izjave mnenja družbe Autodoc. Autodoc izrecno ne sprejema vsebine uporabnikov kot svoje lastne.
 • 6.6 Če Autodoc ugotovi, da bi vsebina uporabnika lahko povzročila kršitev pravice, bo o tem nemudoma pisno obvestil uporabnika.
Poglavje 7 – Brez odgovornosti za nasvete ali priporočila

Kadar se na tej platformi delijo nasveti ali priporočila, družbi Autodoc brez poseganja v odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli pogodbenega razmerja, nezakonitega dejanja ali druge zakonske določbe, ni potrebno plačati odškodnine za škodo, nastalo zaradi upoštevanja takšnih nasvetov ali priporočil.

Poglavje 8 – Izključitev odgovornosti

Uporabnik s tem izjavlja, da bo na prvo zahtevo povrnil škodo družbi Autodoc, z njo povezanim podjetjem in vsem zaposlenim, predstavnikom, delničarjem in pooblaščenim agentom družbe Autodoc in/ali z njo povezanih podjetij ter jih razbremenil zahtev ali kakršnih koli zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo na podlagi ali v povezavi z vsebino, ki jo uporabnik shrani, objavi in/ali prenese v okviru storitev družbe Autodoc, ali ki se uveljavljajo na podlagi uporabe storitev ali kršitev teh določil in pogojev uporabe ali pravic tretjih oseb s strani uporabnika. To v vsakem primeru vključuje tudi razumne sodne stroške.

Poglavje 9 – Blagovne znamke in pravice industrijske lastnine družbe Autodoc

Uporabnik priznava, da je družba Autodoc izključno upravičena do vseh pravic vsebine in znamčenja družbe Autodoc, vključno z vsemi blagovnimi znamkami, patenti, avtorskimi pravicami, licencami ali drugimi pravicami ali primerljivimi pravnimi položaji v zvezi z uporabnikom, in jih ne sme uporabljati brez predhodnega, izrecnega in pisnega soglasja družbe Autodoc ali odstraniti kakršnih koli sklicev na lastništvo družbe Autodoc. Uporabnik zlasti ne sme uporabljati blagovne znamke Autodoc, kopirati, spreminjati, razstavljati ali ustvarjati izpeljanih del iz programske opreme ali poskušati ugotoviti izvorno kodo ali prodajati, dodeljevati, podeljevati podlicenc ali prenašati pravic do programske opreme ali uveljavljati kakršnih koli pravic nad njo. V namen pojasnila zgoraj navedeno ne velja za uporabnikovo lastno vsebino.

Poglavje 10 – Čas izvajanja in prenehanje
 • 10.1 Pogodba o registraciji računa je sklenjena za nedoločen čas.
 • 10.2 Uporabnik lahko kadar koli brez predhodnega obvestila prekine pogodbo o registraciji računa. Autodoc lahko izvede standardno prekinitev pogodbe o registraciji računa z dvotedenskim odpovednim rokom. Pravica do odpovedi pogodbe iz upravičenega razloga ostane nespremenjena. Družba Autodoc lahko zlasti prekine pogodbo o registraciji računa brez odpovednega roka, če:
  • uporabnik ob registraciji navede napačne ali nepopolne podatke;
  • uporabnik vedno znova krši druge pogodbene obveznosti in jih ne preneha kršiti niti po zahtevi družbe Autodoc.
 • 10.3 Če je Autodoc odpovedal pogodbo, uporabnik nima pravice do ustvarjanja novega računa, tudi pod drugim imenom ali oznako.
 • 10.4 Vsaka odpoved pogodbe mora biti izvedena v pisni obliki. Odpovedi po elektronski pošti izpolnjujejo zahtevo po pisni obliki.
Poglavje 11 – Blokiranje

Autodoc ima pravico, da brez predhodnega obvestila v celoti ali delno blokira uporabnikovo uporabo platforme, če dejstva kažejo, da je uporabnik kršil ta določila in pogoje uporabe, ali če je takšna blokada potrebna na podlagi zakonskih določb ali za preiskavo morebitne kršitve.

Poglavje 12 – Varstvo podatkov

Uporaba storitev družbe Autodoc je prostovoljna. Vendar pa spletne platforme https://club.autodoc.si/ ni mogoče v celoti uporabljati brez posredovanja osebnih ali anonimiziranih podatkov.

Družba Autodoc upošteva prevladujoče veljavne določbe o varstvu podatkov. Podatkov ne sme deliti z drugimi uporabniki. Dodatne informacije o vrsti in namenu zbiranja, obdelave in uporabe zahtevanih osebnih podatkov so na voljo v politiki zasebnosti.

Poglavje 13 – Spremembe pogodbe

Različica določil in pogojev uporabe, ki velja v času sklenitve uporabniške pogodbe, je del uporabniške pogodbe med uporabnikom in družbo Autodoc. Trenutna različica določil in pogojev uporabe je kadar koli na voljo na spletni strani Autodoc pod povezavo https://club.autodoc.si/services/pp. Vendar ima Autodoc pravico, da pogoje uporabe spremeni in prilagodi s prihodnjim učinkom. Autodoc bo uporabnika pisno obvestil štiri tedne pred predvidenim začetkom veljavnosti spremenjenih določil in pogojev uporabe. Spremenjena različica določil in pogojev uporabe se uporablja, če v tem roku ni prejetega nobenega ugovora ali če se uporabnik predhodno izrecno ali z aktivno uporabo storitve strinja s spremembami. Če uporabnik spremembi pisno ugovarja v roku za obvestilo (zadostuje elektronska pošta), se uporabniška pogodba še naprej uporablja v skladu s prejšnjimi določili pogoji uporabe. Pravica uporabnika in družbe Autodoc do odpovedi pogodbe ostane nespremenjena.

Poglavje 14 – Spletno reševanje sporov: Informacije v skladu s 14. členom, 1. odstavka uredbe 2013/524/EU o reševanju potrošniških sporov

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (SRS), ki jo lahko najdete na spletni strani http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naše podjetje ni pripravljeno ali obvezano sodelovati v postopkih reševanja sporov pred komisijo za reševanje potrošniških sporov.

Poglavje 15 – Reševanje potrošniških sporov: Informacije v skladu s 36. členom Nemškega zakonika o reševanju potrošniških sporov (VSBG)

Ne sodelujemo v nobenem postopku reševanja sporov pred komisijo za reševanje potrošniških sporov. Kljub temu nas pravni položaj zavezuje, da vas napotimo do pristojne komisije za reševanje potrošniških sporov: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Strasse 8, 77694 Kehl am Rhein, Nemčija; tel.: +49 (0) 7851 / 795 79 40; faks: +49 (0) 7851 / 795 79 41; e-pošta: mail@verbraucher-schlichter.de; spletna stran: www.verbraucher-schlichter.de.

Poglavje 16 – Zaključne določbe
 • 16.1 Če so uporabniki podjetniki (14. člen Nemškega civilnega zakonika (BGB)), se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije z izključitvijo Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. To velja za potrošnike le, če ni nasprotja z obveznimi zakonskimi določbami (kot so predpisi o varstvu potrošnikov) na podlagi zakonodaje države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.
 • 16.2 Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo povezani, je izključno mesto pristojnosti Berlin pod pogojem, da so pogodbene stranke trgovci ali če uporabnik nima splošne pristojnosti v Nemčiji ali drugi državi članici EU ali če je po začetku veljavnosti teh določil in pogojev uporabe svoje stalno prebivališče preselil v tujino ali če prebivališče ali običajno prebivališče v času vložitve tožbe ni znano.
 • 16.3 Če je ali postane ena ali več določb določil in pogojev uporabe neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na preostale določbe določil in pogojev uporabe. Neveljavne ali neizvršljive določbe se nadomestijo z zakonskimi določbami, v kolikor te obstajajo.